Maarschalk

driekoek lichtv2
driehoek middelv2
driekoek donkerv2

geeft richting aan ontwikkeling

‘De zoektocht begint bij het stellen van de juiste vraag’

En die vraag stellen we bij Maarschalk Training! Dat zeggen we niet zomaar! Wij werken zelf nog dagelijks in het onderwijs, met een karrevracht aan ervaring en kennis. Maarschalk Training bekijkt vanuit helicopterview de processen binnen jouw school. Vanuit onze expertise, kennis en persoonlijkheid kunnen we snel in kaart  brengen hoe zaken in elkaar zitten. Signalen weten we al gauw te vertalen en laten vooral jouw medewerkers zélf ontdekken wat een oplossing zou kunnen zijn. Die bepalen wij namelijk niet, die zit in de docent zelf. Zo worden vaste patronen doorbroken en gaan processen weer positief stromen. Onze trainingen en workshops zijn daarom praktisch en resultaatgericht. Vandaag geleerd is morgen doen.

De wereld om ons heen is continu in beweging. Dat vergt ook iets van je onderwijs. Maarschalk Training wil samen met jou omgaan met deze beweging. Dat doen we door vanuit een gezamenlijk vertrekpunt heldere doelen te formuleren, waarmee iedereen direct aan de slag kan.

Maarschalk brengt verschillende partners binnen het onderwijs bij elkaar. Daarbij is het onderwijsleerproces van de leerling leidend, maar verliezen wij de belangrijke rol van de docent ook zeker niet uit het oog. Om dit te kunnen realiseren hebben we meerdere tools ontwikkeld. Deze kunnen we inzetten om het proces vorm te geven, naar voorkeur van alle betrokken partijen. Omdat elk traject anders is, bieden we jouw school maatwerk, waarin we de wensen van alle betrokken op elkaar afstemmen. Met de leerling als vertrekpunt.

Het doel van ons traject is om de leerling én de docenten betrokkenheid te laten ervaren. Dit is zelfs een essentieel onderdeel van het onderwijsleerproces, zonder dat dit als een extra belasting gevoeld wordt. Leerlingen worden spelenderwijs meegenomen om zelf te werken aan een portfolio en een toekomstplan. Daarbij bepaalt niet meer de leeftijd de keuze, maar juist de motivatie. En gemotiveerde leerlingen motiveren docenten.

Door op deze manier de verschillende partners intensiever te laten samenwerken, ontstaat er een speelveld waarbij er voor alle partijen winst te behalen valt. De leerling staat centraal en de processen eromheen worden organischer vormgegeven. Hierdoor gaan schooluitval, planning en organisatie van opleidingen stromen. Bovendien zal de samenwerking tussen po, vo en mbo/hbo harmonieuzer verlopen. En dit alles zonder dat het additionele middelen kost of werkgroep na werkgroep.

Samen met jou geven wij richting aan jouw onderwijs van morgen.

lees meer

Wat doen we?

 Wij zijn Maarschalk training. De wereld om ons heen is continu in beweging en dat vraagt om een andere blik op de toekomst. Daarom gaan we graag in gesprek over het onderwijs van morgen. Dat doen we door vanuit een gezamenlijk vertrekpunt heldere doelen te formuleren. Onze trainingen en workshops zijn praktisch en resultaatgericht. Vandaag geleerd is morgen gedaan. 

 

Wat doen we?

Wij zijn Maarschalk training. De wereld om ons heen is continu in beweging en dat vraagt om een andere blik op de toekomst. Daarom gaan we graag in gesprek over het onderwijs van morgen. Dat doen we door vanuit een gezamenlijk vertrekpunt heldere doelen te formuleren. Onze trainingen en workshops zijn praktisch en resultaatgericht. Vandaag geleerd is morgen gedaan.

Onze trainers/begeleiders stellen zich graag aan u voor

De zoektocht begint vaak bij het stellen van de juiste vraag. Dat doe ik vanuit mijn rol als adviseur/trainer en ook nog steeds als docent in het voortgezet onderwijs.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van motiveren, promoten, enthousiasmeren en op gang brengen van verschillende onderwijsprocessen.

Kinderen helpen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jongvolwassenen is mijn passie. Ik vind het belangrijk dat jongeren zelf een actieve rol nemen in hun leerproces.

Onze trainers/begeleiders stellen zich graag aan u voor.​

De zoektocht begint vaak bij het stellen van de juiste vraag. Dat doe ik vanuit mijn rol als adviseur/trainer en ook nog steeds als docent in het voortgezet onderwijs.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van motiveren, promoten, enthousiasmeren en op gang brengen van verschillende onderwijsprocessen.

Kinderen helpen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jongvolwassenen is mijn passie. Ik vind het belangrijk dat jongeren zelf een actieve rol nemen in hun leerproces.